Základní informace o společnosti TECHTRADING GROUP a. s.

TECH TRADING GROUP a.s.
Sídlo:

Družstevní 501
664 43 Želešice

IČO: 282 763 70
DIČ: CZ28276370

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně,
číslo vložky B/5574

Čísla běžných účtů
CZK 2112595570 /2700
CZK 234249431 / 0300

Platby ze zahraničí
(EUR) CZ7527000000002112595589
BIC(SWIFT) BACXCZPPXXX

Správní rada:
Pavel Mareček
Mgr. Markéta Budovičová
Ing. Jaroslav Malůšek

© 2013 TECH TRADING GROUP a.s.